Nieuws van CBS Ichthus

Dit zijn 2 kanjers uit groep 6: Mohammed en Dalisha. Zij hebben ervoor gezorgd dat Ichthus in de Grote Verkeersquiz van Lelystad op 5 juni 2019 de 3e prijs heeft gewonnen!!

Dalisha en Mohammed hebben zo goed opgelet tijdens de verkeerslessen bij meester Tim, dat zij opvielen tijdens de voorrondes en mee mochten doen met de finale.
Van alle basisscholen waren er 5 scholen geselecteerd. Dus dat was al een hele prestatie.

Het werd een heel spannende finale in het Agoratheater. De verkeersexperts stonden achter heuse lessenaars met van die grote rode knoppen die je zo snel mogelijk moet indrukken.
Dus als je meer wilt weten over wat je wel en niet kunt doen in het verkeer... loop dan even binnen in groep 5/6 !

Ichthus is Gezonde School
21 december 2019

Ichthus is Gezonde School

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en de sociale ontwikkeling van jouw kinderen.

 

De school besteedt speciale aandachtaan het thema Welbevinden. Dit merk je zodra je de school binnen loopt. De directeur, de Intern Begeleider en de leraren staan dagelijks bij  de deur om de leerlingen én de ouders te begroeten met een handdruk en een persoonlijk woord. Op deze manier laten we de ieerlingen blijken dat we ze zien en dat we het belangrijk vinden dat ze er zijn.
Welbevinden is voor ons de basis voor goed leren.

 

Het team Ichthus is er trots op een Gezonde School te zijn. De school heeft een plaquette gekregen. Hij staat nu voor het raam in de directiekamer. Zo kan iedereen in de wijk zien dat we een Gezonde School zijn.

03 juli 2018

Uitslag enquête onder ouders over continurooster

U als ouders heeft met overweldigende meerderheid gekozen voor invoering van het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model op Ichthus.
Op 3 september 2018 starten wij dus met het continurooster. Lees de brief (onder Nieuws) over de stemming en wat het continurooster precies betekent. 
22 december 2017

Bestuurder SCPO ziet hoe Ichthus hoofd, hart en handen verbindt

Willem de Jager was afgelopen kerstviering bij ons op Ichthus. Hij schrijft hierover in zijn maandbericht op de site van SCPO "(..) Ik zag betrokken leerkrachten, kinderen en ouders. Mooi om te zien hoe de school de verbinding weet te maken tussen school, gezin en samenleving. Goed om te merken dat de school er niet alleen is voor kennisontwikkeling, maar ook aandacht heeft voor persoonsvorming en burgerschapsvorming. Fijn om te kunnen constateren dat we binnen SCPO Lelystad een leergemeenschap zijn waar het gaat om hoofd, hart en handen (..)".

 

Kinderboekenweek 2017
10 oktober 2017

Kinderboekenweek 2017

Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 'Griezelen', met als motto 'Gruwelijk eng!'
Lees meer ›
05 oktober 2017

PO in actie

Wellicht heeft u er over gehoord: leraren, directeuren en bestuurders maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Het lerarentekort wordt een groot probleem. Er wordt een grote werkdruk ervaring binnen het onderwijs. Eén reden hiervan is het passend onderwijs, wat een aantal jaren geleden is ingevoerd. Verder blijven de salarissen flink achter vergeleken met leraren in het vervolgonderwijs.

http://www.scpo-lelystad.nl/actueel/nieuws/manifest-po-in-actie

 

Daarom deden wij mee met de stakingen in 2017, 2018 én 2019.