herfst

Schoolondersteuningsprofiel

Download

Schoolondersteuningsprofiel
In dit document kunt u lezen welke mogelijkheden CBS Ichthus heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Tevens wordt hierin weergegeven hoe Ichthus samen met de andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten hun huidige ondersteuning hebben georganiseerd.