herfst

Passend Onderwijs

Op onze school geven wij Passend Onderwijs. De laatste jaren blijven er steeds meer leerlingen in het reguliere onderwijs. Dit kunnen kinderen zijn met leerproblemen, leerlingen met gedragsproblemen of een combinatie daarvan.

Met onze stappenplannen en onze groepsplannen, de kijk op de leerlingen en hoe we dit in kaart brengen, analyseren we wat onze leerlingen nodig hebben om tot leren te komen. We proberen hier, zoveel als mogelijk is, op aan te sluiten. We kijken steeds dieper naar de vaardigheden, die een voorwaarde zijn om het leren uit te breiden. Met andere woorden: de basis moet goed zijn, om een stapje hoger te komen. We leren steeds meer om naar onderwijsbehoeften van de kinderen te kijken en hierbij aan te sluiten. Vervolgens is het ook belangrijk om te kijken naar de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden, die er zijn voor de leraar, om het uit te voeren. Daarvoor doen wij met elkaar ons uiterste best.

We hebben externen, die ons daarbij helpen:  
1. GGD/ schoolverpleegkudige

2. SMW School Maatschappelijk Werker

3. O.T. 6x per jaar Ondersteunings-Team Overleg in de school met diverse deskundigen 
4. Het JGT (Jeugd en Gezins- Teams/ wijk-gebonden) 
5. 40 uur op jaarbasis orthopedagoog in de school SWV (samenwerkingsverband)

    van Passend Onderwijs

6. Expertiseteam van SCPO voor extra ondersteuning in de school  
7. Logopedie 
8. Ergotherapie

9. Kentalis 
  

Voor meer informatie over Passend Onderwijs Lelystad kunt u ook kijken op www.passendonderwijslelystaddronten.nl