kleuters

Welkom op CBS Ichthus

        Ichthukleurjleven. Méér dan je denkt!

 

CBS ICHTHUS = GEZOND !!!

 

Wij hebben het vignet Gezonde School behaald!
Met het vignet Gezonde School laat Ichthus zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Ichthus is trots op dit behaalde resultaat!

 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en de sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

 

De school heeft speciale aandacht voor het thema Welbevinden. Dat is merkbaar zodra je de school binnenloopt. De directeur, de intern begeleider en de leraren staan dagelijks bij de deur om de leerlingen én de ouders welkom te heten met een handdruk en een persoonlijk woord. Op deze manier laten we de kinderen merken dat we ze zien en dat we het belangrijk vinden dat ze er zijn. Welbevinden is voor ons de basis van goed leren.

 

Het team van Ichthus is trots om een Gezonde School te zijn. Tijdens de maandviering op 13 oktober heeft onze oudste leerling, Eren, de plaquette Gezonde School onthuld. Nu mogen wij aan de gevel van onze school het logo Gezonde School hangen. Zo kan iedereen in de wijk zien dat wij een Gezonde School zijn!

 • PBS
  We hebben hart voor kinderen

  We hebben hart voor leren

  We hebben hart voor samenwerken

  Daarin voelen we ons verbonden met elkaar

  Die verbondenheid willen we doorgeven Lees verder ›

 • Continu Verbeteren
  Continu verbeteren

   

  Onderdelen

  1 Groepsafspraken

  2 Datamuren/doelenborden

  3 Portfolio

  4 Ouder-kindgesprekken

  5 Groepsvergadering

  6 Gebruik maken van PDSA en kwaliteitsinstrumenten

    Lees verder ›

 • Uitstekend inspectierapport
  De leraren verzorgen lessen van voldoende kwaliteit. De lessen zijn doelgericht, de uitleg is duidelijk en de opbouw van de les is helder. Lees verder ›

Nieuws

03 juli 2018
Uitslag enquête onder ouders over continurooster
U als ouders heeft met overweldigende meerderheid gekozen voor invoering van het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model op Ichthus.
Op 3 september 2018 starten wij dus met het continurooster. Lees de brief (onder Nieuws) over de stemming en wat het continurooster precies betekent. 

22 december 2017
Bestuurder SCPO ziet hoe Ichthus hoofd, hart en handen verbindt
Willem de Jager was afgelopen kerstviering bij ons op Ichthus. Hij schrijft hierover in zijn maandbericht op de site van SCPO "(..) Ik zag betrokken leerkrachten, kinderen en ouders. Mooi om te zien hoe de school de verbinding weet te maken tussen school, gezin en samenleving. Goed om te merken dat de school er niet alleen is voor kennisontwikkeling, maar ook aandacht heeft voor persoonsvorming en burgerschapsvorming. Fijn om te kunnen constateren dat we binnen SCPO Lelystad een leergemeenschap zijn waar het gaat om hoofd, hart en handen (..)".

 


Preview foto
10 oktober 2017
Kinderboekenweek 2017
Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 'Griezelen', met als motto 'Gruwelijk eng!'
Lees meer ›