kleuters

Welkom op CBS Ichthus

        Ichthukleurjleven. Méér dan je denkt!

 

P

Projct Kubusdocent in de klas

Alle groepen van Ichthus werken een half jaar lang samen met 4 docenten van de Kubus uit Lelystad aan een eigen musical. Het thema is De reis van je leven.

 

We zijn begonnen met 6 weken zang. De donderdag voor kerst hadden we de generale repetitie. Iedere groep heeft zijn 2 liedjes laten horen aan de rest van de school. Alle leerlingen  zongen uit volle borst.

Zie hieronder onze groep 7/8.

 

In juni gaan we de musical opgevoeren in de Kubus. En héél misschien een week later ook nog in de Agora. Genoeg om op te verheugen, dus! Team Ichthus wenst u een heel Gelukkig 2020!!!

 

 

pornrip.cc macromastiavideo.com xxxcomics.org

Nieuws

Preview foto
21 december 2019
Ichthus is Gezonde School
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en de sociale ontwikkeling van jouw kinderen.

 

De school besteedt speciale aandachtaan het thema Welbevinden. Dit merk je zodra je de school binnen loopt. De directeur, de Intern Begeleider en de leraren staan dagelijks bij  de deur om de leerlingen én de ouders te begroeten met een handdruk en een persoonlijk woord. Op deze manier laten we de ieerlingen blijken dat we ze zien en dat we het belangrijk vinden dat ze er zijn.
Welbevinden is voor ons de basis voor goed leren.

 

Het team Ichthus is er trots op een Gezonde School te zijn. De school heeft een plaquette gekregen. Hij staat nu voor het raam in de directiekamer. Zo kan iedereen in de wijk zien dat we een Gezonde School zijn.


03 juli 2018
Uitslag enquête onder ouders over continurooster
U als ouders heeft met overweldigende meerderheid gekozen voor invoering van het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model op Ichthus.
Op 3 september 2018 starten wij dus met het continurooster. Lees de brief (onder Nieuws) over de stemming en wat het continurooster precies betekent. 

22 december 2017
Bestuurder SCPO ziet hoe Ichthus hoofd, hart en handen verbindt
Willem de Jager was afgelopen kerstviering bij ons op Ichthus. Hij schrijft hierover in zijn maandbericht op de site van SCPO "(..) Ik zag betrokken leerkrachten, kinderen en ouders. Mooi om te zien hoe de school de verbinding weet te maken tussen school, gezin en samenleving. Goed om te merken dat de school er niet alleen is voor kennisontwikkeling, maar ook aandacht heeft voor persoonsvorming en burgerschapsvorming. Fijn om te kunnen constateren dat we binnen SCPO Lelystad een leergemeenschap zijn waar het gaat om hoofd, hart en handen (..)".

 


Preview foto
10 oktober 2017
Kinderboekenweek 2017
Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 'Griezelen', met als motto 'Gruwelijk eng!'
Lees meer ›