herfst

Sociaal emotionele vorming

We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkómen ervan. Op Ichthus werken we met verschillende methodes. Dat zijn de Kanjertraining, Positive Bahaviour Support, Goed Gedrag Elke Dag, Zien! en Taakspel.  
De Kanjertraining werkt met de volgende afspraken:
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Je speelt niet de baas
 • We lachen elkaar niet uit
 • Je bent niet zielig

 

Orde en regelmaat zor­gen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens een kind be­straft, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. Dat is het idee van PBS, Positive Behavior Support. Het betekent vooral aandacht geven aan dat wat goed gaat (zie ook ons Zorgplan gedrag).

De volgende drie onderdelen zijn de basis van goed omgaan met de ander en het andere:
VERANTWOORDELIJKHEID
VEILIGHEID

RESPECT

Hier vloeien onze 5 schoolregels uit voort:

1. In de school loop je rustig, praat je rustig, werk je rustig
2. Je let op jezelf en blijft van elkaar af
3. Je bent vriendelijk tegen elkaar 

4. Stop Hou Op = echt stop hou op

5. Wij maken afspraken voor het spel begint

 

 

Bij ons geldt in de omgang met elkaar NIET het recht van de sterkste, maar

 • Heb ik interesse in de ander?
 • Begrijp ik de ander?
 • Vraag ik om opheldering als ik gedrag niet begrijp?
 • Kan ik het zeggen, als ik iets niet wil?
 • Ken ik de ander?
 • Laat ik mijzelf kennen? D.w.z. vertel ik over mijzelf en over wat mij bezig houdt?
 • Praat ik met anderen i.p.v. over anderen?