herfst

Onze school

Wij vinden het belangrijk:

Dat kinderen leren dat ieder mens een eigen verantwoordelijkheid heeft naar zijn/haar omgeving; dat kinderen leren om anderen in hun waarde te laten en te accepteren zoals ze zijn; dat je fouten mag ma-ken en kansen krijgt om die te her-stellen; dat kinderen eigen waarden ontwikkelen.

Op onze school willen we kinderen een uitdagende, maar ook veilige plezierige leeromgeving bieden. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen de nodige basiskennis aanleren en kansen krijgen hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ons is ieder kind uniek en daarom streven wij naar een schoolomge-ving, waarbinnen ieder kind per-soonlijke aandacht en onderwijs op maat ontvangt. Wij nodigen u van harte uit om hierin met ons mee te werken en te leven.

 

Namens het team,

Roelie van Bruggen

Directeur