herfst

Continu Verbeteren

   

‘De lift naar succes is buiten dienst

U zult de trap moeten gebruiken

Stap voor stap…..’

 

 

Continu verbeteren

 

Onderdelen

1 Groepsafspraken

2 Datamuren/doelenborden

3 Portfolio

4 Ouder-kindgesprekken

5 Groepsvergadering

6 Gebruik maken van PDSA en kwaliteitsinstrumenten

 

1 Groepsafspraken

Je hoort erbij week

Groepsgevoel

Groepsmotto

Missie voor de leerlingen, de leraar, de ouders, de betrokkenen van de groep; denk aan productiviteit, effectiviteit, saamhorigheid,

 

 

2 Datamuren/doelenborden

Doelen voor leerlingen

Door en voor leerlingen

Betrokkenheid en inzet

Groepsgemiddelde; iedereen heeft toegevoegde waarde

Groepsdoelen en individuele doelen

 

3 Portfolio

Van groepsdoelen naar persoonlijke doelen

Eigen vorderingen bijhouden

Evaluatie van doelen

Reflectie op eigen werk

Ruimte voor feedback/vorderingen van de leraar/coach/begeleider

 

 

 

4 Ouder-kindgesprekken

Leerling geleid ouder gesprek

Open dialoog over werk op school tussen ouders/kind/leraar

Leren eigen werk presenteren en evalueren

 

 

5 Groepsvergadering

Constructief betrokken bij besluiten en activiteiten van de groep

Oefenen luisteren, spreken, plannen maken, evalueren

Plannen maken

 

 

6 Gebruik maken van PDSA en kwaliteitsinstrumenten

PDSA verbetercirkel, 4 fases, 7 processtappen

Diverse kwaliteitsinstrumenten

Instrumenten om teamvaardigheden te verbeteren, statistische en probleemoplossende instrumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(lan) D(o) S(tudy) A(ct)

 • Plan: Plan en beschrijf precies wat je wilt gaan doen.

 • Do: Voer het geplande uit.

 • Study: Bestudeer of de resultaten voldoen en onderzoek eventueel de oorzaken.

 • Act: Handel op basis van de bevindingen, borg de nieuwe aanpak in het kwaliteitssysteem.

   

De zeven stappen van het verbeterproces bestaan uit:

 • Beschrijf het verbeteronderwerp
  kiezen en beschrijven van het verbeteronderwerp en vastleggen op welke manier er gemeten gaat worden
 • Meet de huidige situatie
  uitvoeren van een nulmeting
 • Analyseer de oorzaken
  achterhalen van de mogelijke oorzaken van het probleem en het kiezen van de meest waarschijnlijke oorzaken waarmee gewerkt gaat worden
 • Voer de verbeteracties uit
  kiezen en uitvoeren van de beste oplossingen
 • Bestudeer de resultaten
  nagaan of de oplossingen succesvol zijn door eenzelfde meting te doen als in stap 2
 • Borg de verbetering
  implementeren van de verbeteracties en het minimaliseren van de kans om terug te vallen in de oude situatie
 • Continueer verbetering
  vastleggen en uitvoeren van acties voor continue verbetering, documenteren en rapporteren over het proces