herfst

Stichtingsbrede afspraken

Binnen SCPO hebben we afspraken gemaakt die voor al onze scholen gelden.
Voor de precieze informatie verwijs ik u naar de diverse documenten
op www.scpo-lelystad.nl/documenten

 

Het gaat om de volgende documenten:

Privacy
Vertrouwenspersoon/ klachtenregeling
Vrijwilligersbeleid
Protocol Social Media
Protocol Grensoverschrijdend Gedrag
Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen
Protocol sexuele intimidatie
Sponsorbeleid SCPO Lelystad
Rouwprotocol