kleuters

Kwaliteitskaart Gedrag

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig, dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee
Ik gedraag mij als een kanjer,
want ik ben een kanjer.

 

Op Ichthus proberen wij het beste in kinderen te zien en het beste uit hen te halen. Wij werken in de driehoek ouders-kind-school met ieder een eigen verantwoordelijkheid en vooral samenwerking en verbondenheid.
De school  werkt met de methodes Kanjertraining en met PBS (Positive Behaviour Support).

 

Wij hebben hart voor kinderen.
Wij hebben hart voor leren.
Wij hebben hart voor samenwerken.
Daarin voelen wij ons verbonden met elkaar.
Die verbondenheid willen we doorgeven.

 

Wij vinden het nodig dat:

 

 • er duidelijke en positieve regels zijn m.b.t. gedrag in en om de school
 • dit ondersteund wordt door visuele pictogrammen
 • kinderen gezien worden
 • opvoeders/ leraren/medewerkers/ stagiaires, alle volwassenen (ouders) helpen bij de uitvoer van afspraken en regels
 • éénduidig zijn in hun optreden.
 • kinderen positief benaderd worden d.m.v. observeren, complimenteren en corrigeren
  PBS (Positive Behaviour Support)
 • regels herhaald worden|
 • gewenst gedrag steeds vooraf benoemd wordt
 • kinderen positief over zichzelf denken
 • kinderen een positieve houding naar anderen laten zien

 

Onze school werkt met de methode Kanjertraining van Gerard Weide (2009).
In alle groepen wordt de Kanjertraining gegeven.
Wij willen dit als een training aanbieden. Iedere leraar werkt hier aan mee.
Elke week staat dit minstens een half uur op het rooster.
Het gaat om duidelijkheid en structuur.

 

De kanjertraining gaat uit van:

 

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • niemand lacht uit
 • niemand is zielig

 

Dierfiguren worden gesymboliseerd door gekleurde petjes, die door de training heen gebruikt worden en in de klas hangen.
Rode pet -> de altijd grappende Aap
Zwarte pet -> Pestvogel (ook wel Hork of Vlerk genoemd)
Gele pet -> het bange Konijn
Witte pet -> Kanjertijger

 

In steeds meer scholen gaat de straatcultuur overheersen.
Volgens Gerard Weide gaat het bij de straatcultuur om macht en eer. Status, wraak en haat.
Er is er een de baas en ik voel mij goed als ik jou eronder kan krijgen.
Treiteren, vastpinnen, afzeiken ten koste van anderen.
Een op de vijf mensen heeft hier last van.
Maar de werkelijke macht ligt bij fatsoen.
Er is geen enkel excuus voor wangedrag. Nooit.
Daarin heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

Citaat uit het katern Conflictbeheersing van de Kanjertraining:
“Alles mag zolang anderen zich goed voelen bij jouw gedrag”
Een goed uitgangspunt is:

 

Ik behandel jou, zoals ik wil dat jij mij behandelt.

 

PBS
Positive Behaviour Support
Dat wat aandacht krijgt groeit, wordt groter.

 

Elk kind kan goed gedrag leren, ook het kind met een stoornis of afwijking.
Het zorgkind zal meer oefening en ondersteuning nodig hebben: rijden op een wave-board gaat ook niet vanzelf. Oefening baart kunst. Volhouden en je best doen helpt ook.
Elk kind moet leren zich te beheersen. Hoe we goed met boosheid om kunnen gaan, staat op een poster.  

 

SWPBS  gebeurt schoolbreed (school-wide), iedereen in de school werkt op dezelfde manier aan goed gedrag.Het begint met goede afspraken: 5 regels in de school, het wordt bij ons ondersteund met pictogrammen.
In de school: Loop je rustig
                     Werk je rustig
                     Praat je rustig
Je let op jezelf en blijft van elkaar af
Je bent vriendelijk tegen elkaarMooie ondersteuners zijn ook:


Wat doe ik? En doe ik het goed?

Wat zeg ik? En zeg ik de goede dingen?

 

De sleutelwoorden zijn:  Observeren   Complimenteren   Corrigeren
En samenwerking met ouders vinden wij heel BELANGRIJK.
Voor meer informatie: lees het complete Zorgplan GEDRAG